fbpx

SEO срещу PPC: Кой вариант е подходящ за мен в дългосрочен план?

SEO срещу PPC: Кой вариант е подходящ за мен в дългосрочен план?

В случая, това е един от най-често срещаните въпроси, зададени от заинтересовани страни в малкия и среден бизнес.

„Кой е по-добрия вариант за мен в дългосрочен план, SEO или PPC?“

Отговорът на този въпрос не е лесен, но определено си струва да се опитате да го разберете.

Бързият и всеобхватен отговор е следния:

Търсенето в маркетинга се нуждае от многостранен подход, който започва със силна органична основа, която трябва да бъде допълнена и подобрена с кампании с плащане на клик (PPC), за да се увеличат допълнително експозициите, а впоследствие и конверсиите.

Така, че за да се гарантира успех на уебсайта Ви са необходими няколко ключови елемента, като например прилагането на общи и добри SEO практики – той трябва да е насочен към потребителя – user friendly, лесен за намиране, технически надежден, визуално и естетически приятен уебсайт, наред с други основни показатели.

Впоследствие, би било полезно да се увеличат усилията за маркетинг с някои съпътстващи PPC кампании, които надхвърлят ограничения органичен обхват на уебсайта Ви.

На първо място се установява, че органичното търсене драстично увеличава трафика към уебсайтовете, в сравнение с платеното търсене.

Проучване, публикувано в Conductor през 2017 г., показва, че органичното търсене е отговорно за около 64% ​​от целия трафик на конкретен сайт, докато платеното търсене генерира само 6%. Въпреки че не е тайна, че платената реклама помага на конкретна марка, продукт или услуга да постигне целите, които си е поставила, важно е да се отчете разликата в обема между органичното и платеното търсене по отношение на трафика. Уебсайтът трябва да бъде ефективен в целите си, за да успее както чрез органичен, така и чрез платен подход.

В случай, че важните елементи в платформата Ви не са добре конструирани, няма да има смисъл да се влагат пари за реклама в уебсайт, който не се представя добре поради редица отрицателни елементи – лоши целеви страници, невалидни връзки, или като цяло объркващ уебсайт. Разбира се, в известна степен резултатът ще бъде увеличаване на трафика и реализацията на уебсайта, но би било невъзможно да се генерира голям обем входящ трафик, който идва вследствие на органичното търсене.

В случая е необходимо да се вложи огромен бюджет и то в продължение на няколко години. Това е нужно, защото веднъж, когато конкретният субект спре да инвестира в рекламата чрез PPC, всичко, което му остава са препратки към социалните медии и неговото органичното присъствие, за да поддържа нивото, до което е достигнал. Дълголетието и маркетингов възход е малко вероятен в този случай. Това е другата причина, поради която солидното органично присъствие е от решаващо значение за успеха на уебсайта.

Какво е най-доброто за осъществяване на непосредствено въздействие?

В случая, ако този въпрос беше зададен по различен начин например „Кое е по-добре за моят бизнес в момента, SEO или PPC?“, Отговорът също би бил различен.

Влагането на много пари зад една навременна инициатива, би трябвало да доведе до възвръщаемост на инвестициите, в случай, че рекламата е задоволителна и ефективна. Освен това целевите страници, използвани за платените кампании правят сайта достатъчно лесен за намиране от потребителя.

Разчитането единствено на платеното рекламиране, обаче може да стане скъпо, особено ако другите елементи, на които се разчита за успех, не работят правилно или ефективно.

Наистина, би могла да се постигне по-ясна възвръщаемост на инвестициите, особено в случай, че е инвестирано в подобряването на органичното присъствие на марката. Данните с течение на времето биха показали и органични подобрения, които не струват нищо, но имат дълготраен ефект и са значително по-големи по обем.

Платеното търсене би довело до незабавно увеличаване ефективността на уебсайта Ви, но за съжаление след като преустановите инвестициите, се получава един обратен ефект.

Маркетингът за търсене е съставен преобладаващо от два масивни инструмента, състоящи се от множество фази намирането на потребителя, откриване и изследване, проучване, впоследствие постигане на продажби и реализация. Те работят невероятно добре заедно, но често не са достъпни за малките фирми.

В тези случаи има смисъл да се прилагат интензивни подобрения в SEO, преди да се премине към PPC подходите.

Добре изчисленото равновесие между органичното подобрение и платената реклама винаги ще бъде най-доброто решение за марка с ограничен бюджет, която си е поставила високи цели.

Какво представляват уебсайтовете на ниво предприятие?

В тази ситуация отговорът може да е съвсем различен.

Когато една марка на ниво фирма спре да прави PPC реклами, вероятно ще забележи същия спад в производителността, точно както всеки друг уебсайт.

Големите фирми обикновено имат вътрешни екипи за маркетинг, и влагат много усилия, които водят до запазването на уебсайта в добро състояние и го поддържат на едно високо ниво.

Нека не забравяме факта, че много уебсайтове за корпоративни клиенти вече са изградили качествено уеб присъствие чрез различни органични сигнали, така че подобряването на тази видимост с платена реклама не само има смисъл, но и катализира още по-голямо подобрение.

Кое е подходящо за вашия бизнес?

В случай, че бюджетът Ви е ограничен и сте изправени пред решаването на двете маркетингови практики, ще трябва да обмислите още няколко фактора в допълнение към огромното неравенство на обема между тях.

Въз основа само на това несъответствие, очевидно е, че силата на органичното търсене надвишава тази на платеното.

Други фактори, които трябва да бъдат разгледани са:

    Текущото състояние на Вашия уеб сайт.

    Нивото на органичната видимост в уебсайта Ви.

    Ако имате или понастоящем използвате платено търсене.

    Целите на уебсайта и марката ви.

    Откъде идва по-голямата част от трафика на сайта Ви.

    Подобно на всичко останало в дигиталния маркетинг, голяма част от следващите Ви стъпки ще зависят от уникалния дизайн на вашата марка, вашия уеб сайт, вашите цели и от хората, до които се надявате да достигнете.